Pobieranie krwi

Dla wszystkich pacjentów świadczę usługę pobrania krwi.

Pacjent powinien poinformować pielęgniarkę jakie badania mają być wykonane.
Usługa polega na pobraniu krwi z żyły (zazwyczaj rano przed posiłkiem – chyba że klient chce inaczej), a następnie krew odwożona jest do laboratorium i tego samego dnia, po kilku godzinach, pacjent otrzymuje wyniki z powrotem.

Zapraszam do kontaktu 24h/7 tel. +48 790 202 374.  Pobieranie krwi wykonuję w całej Warszawie i okolicach.