Opatrunki i szwy

Zmienię lub załóżę nowe opatrunki na wszelkiego rodzaju rany.

U pacjentów po operacjach i zabiegach, którzy mają założone szwy, zapewniam zdjęcie szwów.

Do pracy wykorzystuję zawsze wysterylizowane narzędzia i sprzęt, a także jednorazowe opatrunki.

Zapraszam do kontaktu 24h/7 tel. +48 790 202 374.  Usługi wykonuję w całej Warszawie i okolicach.